เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา — แคตตาล็อกธนาคารธนาคาร, ที่อยู่, สาขาตารางการทำงานของธนาคาร

ธนาคารสำนักงาน, เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย
ชื่อ ตารางเวลา ที่อยู่
ATM ธนาคารยูโอบี สาขาพระนครศรีอยุธยา 255, ถนนโรจนะ ตำบล คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา, 13000 ประเทศไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จก (มหาชน) สาขาพระนครศรีอยุธยา 3/9 อู่ทอง อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
UOB@Phra Nakhon Si Ayutthaya : ธนาคารยูโอบี สาขาพระนครศรีอยุธยา ปิด 255 หมู่ 5 ถนนโรจนะ (255, Mu 5, Rojana Road,) เมือง (Mueang) พระนครศรีอยุธยา 13000 ไทย
ธนาคาร ธนชาต@พระนครศรีอยุธยา ปิด 69/3-4 หมู่ที่ 2, ถ.โรจนะ, ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาบิ๊กซี อยุธยา ปิด ชั้น 1 บิ๊ ก ซี อยุธยา เลข ที่ 80 ตำบล สามเรือน พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาอยุธยา 19/5ถนนนเรศวร, ตำบลหอรัตนไชย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, 13000 ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคาร ธนชาต@อยุธยา 84/5 ถ.อู่ทอง, ต.หอรัตนไชย, อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (วัดท่าการ้อง) 52/2 ม. 6 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย @ สาขาอยุธยา ค 19/5, ถนนนเรศวร, ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, 13000 ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 126 หมู่ที่ 3 ถ.เอเชีย ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา อยุธยาพาร์ค ชั้น 2 ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคาร ธนชาต@บางปะหัน 44/20 หมู่ที่ 5, ถ.อยุธยา-บางปะหัน, ต.ขวัญเมือง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา, 13220 ตำบล ขวัญเมือง อำเภอ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 13220 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย @ ปตท.หจก.ศรีสยามปิโตรเลียม วังน้อย 45 หมู่ที่ 2, ถ.พหลโยธิน, ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, 13170
ธนาคารกสิกรไทย @ โครงการแฟคตอรี่แลนด์ วังน้อย โครงการแฟคตอรี่แลนด์ หมู่ 3, ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, 13170 ตำบล วังจุฬา อำเภอ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170 ประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย@ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค 126 หมู่ที่ 3 ถ.เอเชีย, ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา, ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาอยุธยาพาร์ค ปิด 126 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารนครหลวงไทย ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาอยุธยา ปิด ง.6/24 หมู่ 4 นเรศวร หอรัตนไชย, หอรัตนไชย, ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (สาขาบางซ้าย) ตอนนี้เปิด 99/33 หมู่ที่ 3 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา อำเภอ บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 13270 ประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา ปิด 126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ชั้น 2 F-51-53 ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรจนะ ปิด เลขที่ 253 หมู่ที่ 5 โรจนะ ต.ไผ่ลิง, ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยบิ๊กซีอยุธยา ปิด 80 หมู่ 2ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, 13160 ตำบล บ้านกรด อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ เลขที่ 19/76 - 77 หมู่ที่ 4 โรจนะ-วังน้อย ต.คานหาม, อุทัย, อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส อยุธยา ปิด 126/1 พระนครศรีอยุธยา, เทสโก้ โลตัส ชั้น 2 หมู่ 3 สายเอเซีย คลองสวนพลู, ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต สาขาอยุธยาพาร์ค ตอนนี้เปิด เลขที่ 126, หมู่ที่ 3, ถ.สายเอเชีย, ต.คลองสวนพลู, อ.พระนครศรีอยุธยา ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย โรงพยาบาลราชธานี ติดกับศูนย์เอ็กซ์เรย์ 111 หมู่ที่ 3 โรจนะ คลองสวนพลู, ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาภาค 4 พระนครศรีอยุธยา หมู่ 3, 129, อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (7-Eleven สาขาวัดไชยวัฒนาราม อยุธยา) ตอนนี้เปิด เลขที่ 50 หมู่ 8 ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา, ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย วัดพนัญเชิงวรวิหาร อยุธยา ตอนนี้เปิด 2 หมู่ที่ 12 กะมัง พระนครศรีอยุธยา, ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (สาขาท่าเรือ-อยุธยา) ปิด 263-265 ถนนเทศบาล ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ตลาดหมอเลี้ยง (หมู่บ้านอรัญญิก) ตอนนี้เปิด 170 หมู่ที่ 7 นครหลวง-ท่าเรือ ท่าช้าง นครหลวง, อยุธยา, อำเภอ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย @ 7-Eleven อ.บางบาล 38/15 ม.1, ต.มหาพรหมณ์ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา, 13250 ตำบล สะพานไทย อำเภอ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 13250 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต สาขาโรจนะ ปิด 257 หมู่ที่ 5, ต.ไผ่ลิง, อ.พระนครศรีอยุธยา ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ตลาดกลางเพื่อเกษตรกร อยุธยา ตอนนี้เปิด ม.3 สายเอเซีย หันตรา พระนครศรีอยุธยา, ตำบล หันตรา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาอยุธยา ปิด เลขที่ ค. 9 หมู่ 3 นเรศวร เมืองพระนครศรีอยุธยา หอรัตนไชย พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (สาขาสวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา) 1/153, 1/154, 1/155 หมู่ที่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาภาชี 124 หมู่ที่ 5 ซอยสุขาภิบาล 3, ถนนสายภาชี-นครหลวง ภาชี เขต/อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 13140 ตำบล ภาชี อำเภอ ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13140 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (7-Eleven สาขาอำเภออุทัย) 45/8-9 ม. 13 ต.อุทัย อ.อุทัย พระนครศรีอยุธยา อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย @ โครงการหมู่บ้าน ดี.ดี.แลนด์ อ.อุทัย 19/223 หมู่4, ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา, 13210 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย@เซเว่น-อีเลฟเว่น หมู่บ้านดีดี 19/435 หมู่ 4, ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา, 13210 ตำบล อุทัย อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (บ. เรเซอร์การไฟฟ้า ) 99/9 ม.2 ถ.ลาดบัวหลวง-ไม้ตรา ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา อำเภอ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 13230 ประเทศไทย
Kiatnakin Bank 100 Moo 1, Tambon Pailing, Amphoe Phranakorn, Ayuthaya, 73000, ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ Phra Nakorn Si Atutthaya Hospital 63/63-65 Moo 3, Pratu Chai, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13000, ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 63/63-5 หมู่ที่ 3 ศรีสรรเพชญ์ ต.ประตูชัย, พระนครศรีอยุธยา, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปิด ตำบล ประตูชัย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์การค้าอยุธยา พาร์ค ปิด เลขที่ 126 หมู่ที่ 3 สายเอเซีย ต.คลองสวนพลู, พระนครศรีอยุธยา, อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สน.ปตท.สาขาบางปะอิน ตอนนี้เปิด 195 ม.3 สายเอเซีย บ้านเลน บางปะอิน, อยุธยา, อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13160 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระนครศรีอยุธยา ปิด ง.18/21 ถนนนเรศวร ม.4 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ สาขาชุมชนวัดพระญาติ 2 ตอนนี้เปิด 139 หมู่ 5 ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา, ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย บ.ฮิตาชิ เมลทัล อ.อุทัย ตอนนี้เปิด 1/60 หมู่ที่ 5 โรจนะ คานหาม อุทัย, อยุธยา, อำเภอ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13210 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.หจก.ศรีสยามปิโตรเลียม วังน้อย 45 ม.2 พหลโยธิน สนับทึบ วังน้อย, อยุธยา
ธนาคารทหารไทย สาขาอยุธยาซิตี้พาร์ค ปิด 126 หมู่ที่ 3, ถนนสายเอเซีย, คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา, 13000 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
กรุงศรี ออโต้ @ อยุธยา ปิด 257/3 หมู่ 5 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา, ตำบล ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต ทางคู่ขนานทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309 ไผ่ลิง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ATM ธ.ไทยพาณิชย์ บริษัท มินิแบร์ บางปะอิน เครื่อง 2 เลขที่ 1 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน โรงอาหาร ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 136/3 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระอินทร์ราชา ประตูน้ำพระอินทร์ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (ปางช้าง อโยธยา) 101 ม.7 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 19/5 ถนน นเรศวร ตำบล หอรัตนไชย อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย @ สาขาประตูน้ำพระอินทร์ 139/28-31 หมู่ที่ 7, ถนนพหลโยธิน, ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา, 13180
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตอนนี้เปิด ตำบล หัวรอ อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย Ayutthaya Government Center 123 Moo 3,, Khlong Suan Phlu, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13000, ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาตลาดเจ้าพรหม หมู่ 3 นเรศวร 9/43 อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา อำเภอ พระนครศรีอยุธยา
เลือกเมือง
กรุงเทพมหานคร Samut Prakan นนทบุรี อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล ศรีราชา ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐม เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองพัทยา ยะลา ราชบุรี ภูเก็ต
เลือกประเทศ
Aland Islands Aruba Liechtenstein Saint-Martin Sao Tome Principe และ Vc กรีก กวม กัวเตมาลา กาตาร์ กานา กาบอง กายอานา การรวมตัวใหม่ กินี กินี กินีบิสเซา คอสตาริกา คอโมโรส คาซัคสถาน คิวบา คีร์กีสถาน คูเวต จอร์เจีย จอร์แดน จิบูตี ชาด ชิลี ซัลวาดอ ซานมารีโน ซามัว ซาฮาราตะวันตก ซิมบับเว ซีเรีย ซูดาน ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก ตองกา ติมอร์ตะวันออก ตุรกี ตูนิเซีย ตูวาลู ทอเรียลกินี ทาจิกิสถาน นอร์เวย์ นอร์โฟล์ค นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ นีอูเอ บราซิล บริเตนใหญ่ บรูไน บอตสวานา บอสเนียและเฮอร์เซโก บังคลาเทศ บัลแกเรีย บาร์เบโดส บาห์เรน บาฮามาส บิวเทน บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ บูเวต ประเทศกัมพูชา ประเทศคองโก ประเทศคิริบาส ประเทศจีน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิการากัว ประเทศปากีสถาน ประเทศมองโกเลีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนย่า ประเทศเซเนกัล ประเทศเบนิน ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมัน ประเทศเลบานอน ประเทศแทนซาเนีย ประเทศแพรากเว ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโบลิเวีย ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศไนเธอร์ ประเทศไลบีเรีย ประเทศไอซ์แลนด์ ปานามา ปาปัวนิวกินี ปาเลสไตน์ ปาเลา ฝรั่งเศส พม่า พิตแคร์น ฟาลบาร์และแจน ฟิจิ ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ มณฑลบริติชมหาสมุทรอินเดีย มอนต์เซอร์รัต มอนเตเนโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาดากัสการ์ มายอต มาร์ตินีก มาลาวี มาลี มาเก๊า มาเลเซีย ยิบรอลตา ยูกันดา ยูเครน รวันดา รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิเบีย ลุป วาติกัน วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ศรีลังกา สวาซิแลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิ สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย หมู่เกาะคุก หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเบอร์มูดาส์ หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโซโลมอน ออสเตรีย ออสเตรเลีย อันดอร์รา อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อียิปต์ อียู อุซเบกิ อุรุกวัย อเมริกันซามัว ฮอนดูรัส ฮังการี ฮ่องกง เกรเนดา เกาหลีเหนือ เกาะกรีนแลนด์ เกาะจาเมกา เกาะมอลตา เกาะแมน เคปเวิร์ด เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง เซนต์ลูเซีย เซนต์เฮเลนา เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน เซเชลส์ เดนมาร์ก เติกส์และหมู่เกาะเคคอส เติร์กเมนิสถาน เนปาล เนเธอร์แลนด์ เบลารุส เบลีซ เปรู เปอร์โตริโก เม็กซิโก เยเมน เลโซโท เวียดนาม เวเนซุเอลา เสื้อไหมพรม เอกวาดอร์ เอริเทรี เอสโตเนีย แกมเบีย แคนาดา แคลิโดเนียใหม่ แคเมอรูน แซมเบีย แองกวิลลา แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา แอนทิล แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย โคลอมเบีย โซมาเลีย โดมินิกา โตเกเลา โตโก โปรตุเกส โปลินีเซีฝรั่งเศส โปแลนด์ โมซัมบิก โมนาโก โมร็อกโก โรมาเนีย โอมาน ไซปรัส ไต้หวัน ไมโครนีเซีย ไอร์แลนด์ ไฮติ