ชัยภูมิ — แคตตาล็อกธนาคารธนาคาร, ที่อยู่, สาขาตารางการทำงานของธนาคาร

ธนาคารสำนักงาน, ชัยภูมิ, ชัยภูมิ, ประเทศไทย
ชื่อ ตารางเวลา ที่อยู่
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนหฤทัย ปิด เลขที่ 379/1546-158 หฤทัย ต.ในเมือง, เมืองชัยภูมิ, อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (สาขาชัยภูมิ) 273/130 ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาบิ๊กซี ชัยภูมิ ปิด ชั้น 1 บิ๊กซี ชัยภูมิ เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบล หนองนาแซง ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ ปิด ซอย บรรณาการ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาชัยภูมิ ปิด เลขที่ 183 ก ยุติธรรม ต.ในเมือง, เมืองชัยภูมิ, อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ ปิด เลขที่ 123 สนามบิน ต.ในเมือง, เมืองชัยภูมิ, อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาชัยภูมิ ปิด 69/1 หมู่ 1 หฤทัย ในเมือง เมืองชัยภูมิ, ในเมือง, ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาบ้านค่าย (ชัยภูมิ) ปิด เลข ที่ 23 หมู่ 10 สีคิ้ว ตำบล บ้านค่าย ชัยภูมิ 36240 ประเทศไทย
Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวแดง ปิด 257/1 ม.9 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง ตำบล หนองบัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสวรรค์ ปิด 495 ม.2 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 36140 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแวงน้อย ปิด 301 ม.12 ถ.เมืองพล ชัยภูมิ ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย ตำบล แวงน้อย อำเภอ แวงน้อย ขอนแก่น 40230 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งคร้อ ปิด 1175 ม.9 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบำเหน็จณรงค์ ปิด 447 ม.10 ถ.สุรนารายณ์ ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ตำบล เกาะมะนาว อำเภอ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (บ. ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล จก. #2) 9 ม. 11 ต.นาเสียว อ.เมือง ตำบล บ้านเล่า ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (บ. ไฮ-เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล จก. สาขา 2 ) 9 ม. 11 ต.นาเสียว อ.เมือง ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งคร้อ ตอนนี้เปิด 147 หมู่ 1 ชัยภูมิ-ภูเขียว ช่องสามหมอ แก้งคร้อ, ช่องสามหมอ, ตำบล ช่องสามหมอ อำเภอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ 36150 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ ปิด บรรณาการ ตำบล ในเมือง ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต สาขาชัยภูมิ ปิด 273/130 ถนนราชทัณฑ์, ตำบลในเมือง, อำเภอเมือง ชัยภูมิ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ ตลาดเทศบาล อ.เมืองชัยภูมิ ตอนนี้เปิด ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง ชัยภูมิ, 36000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ เครื่อง 2 ชัยภูมิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองพญาแล ปิด 9/19-20 บ้านหนองสังข์ ถ.ชัยภูมิ - สีคิ้ว ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย โลตัส ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด สนามบิน ตำบล ในเมือง ชัยภูมิ, 36000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัสชัยภูมิ ปิด 171 เทสโก้โลตัสชัยภูมิ สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาชัยภูมิ ปิด เลขที่ 379/213 ก. หฤทัย ตำบล ในเมือง ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาชัยภูมิ ปิด 141/20 หมู่ที่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านค่าย (ชัยภูมิ) เครื่อง 1 เลขที่ 23 หมู่ 10 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ
สน.ปตท. หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด 234 ม.8 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว อำเภอเมืองชัยภูมิ, ตำบล หนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 40140 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย แม็คโคร ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด 999 หมู่ที่ 1 มุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ, ตำบล หนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเขว้า ปิด 429 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-นครสวรรค์ ต.โนนแดง อ.บ้านเขว้า ตำบล ชีบน อำเภอ บ้านเขว้า ชัยภูมิ 36170 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (บ. เอซีพี แอพพาเรล จก.) 999 หมู่ 15 บ้านโคกแพงพวย ต.ละหาน อ.เมือง ชัยภูมิ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจัตุรัส ปิด 77 ม.1 ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ตำบล บ้านกอก อำเภอ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (บ. ไฮเทค-ชัยภูมิ แอพพาเรล จก. # 2) 999 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย @ ปตท.หจก.ศรีสมวงศ์เซอร์วิส ชัยภูมิ 397 หมู่ 2, ถ.ชัยภูมิ-สีคิ้ว, ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 36000
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ จัตุรัส ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด อำเภอ จัตุรัส ตำบล หนองบัวใหญ่ ชัยภูมิ, 36130 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Tesco Lotus Chaiyaphum 171, Airport Rd., Nai Muang Muang District Chaiyaphum, 36000, ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์@ชัยภูมิ 171/8-12, ถ.สนามบิน, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ, 36000 ตำบล บ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ไทย
Government Housing Bank ปิด 171/8-12, Sanambin Road, Tambon Nai Muang, Amphoe MuangChaiyaphum, 36000, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ @ ที่ 20 70/3 หมู่ 2 บ้านนาวัง, ตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ, 36000 ตำบล นาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย สาขาชัยภูมิ 269 ก/4 ราชทัณฑ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ ปิด ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเทสโก้โลตัส ชัยภูมิ ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ จังหวัดชัยภูมิ ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยถนนหฤทัย ปิด เลขที่ 379/1546-158 หฤทัย ต.ในเมือง, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Big C Chaiyaphum 99 Moo.1, Chaiyaphum-Sikew Road, Boongkla Muang District Chaiyaphum, 36000, ตำบล หนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Chaiyaphum 273 A/96, RAJCHATHUN RD., Nai Muang Muang District Chaiyaphum, 36000, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชัยภูมิ เครื่อง 2 เลขที่ 379/213 ก. ถนนหฤทัย ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวระเหว ปิด 408 ม.9 ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว ตำบล โคกสะอาด อำเภอ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 36250 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปั๊มน้ำมันศรีสมบูรณ์ปิโตรเลียม ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด 58 หมู่ 5 ช่องสามหมอ คอนสวรรค์, ตำบล ละหาน อำเภอ จัตุรัส ชัยภูมิ 36140 ประเทศไทย
Siam Commercial Bank 23 Mu 10, Chaiyaphum-Sikhiu Road, Ban Khaidistrict Mueang Chaiyaphumprovince Chaiyaphum, 36240, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36240 ประเทศไทย
Government Savings Bank 151/9, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang Chaiyaphum, Chaiyaphum, 36000, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
Kiatnakin Bank 31/12-14, Haruthai Road, Tambon Nai Muang, Amphoe Muang, Chaiyaphum, 36000, ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาจัตุรัส ปิด 246/1-2, ถนนโกสีย์, บ้านกอก เขต/อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ, 36130 ตำบล บ้านกอก อำเภอ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาชัยภูมิ เครื่อง 1 ตอนนี้เปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน เขตชัยภูมิ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ ปิด ซอย บรรณาการ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ ปิด ซอย บรรณาการ 1 ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย บิ๊กซี ชัยภูมิ ตอนนี้เปิด 99 บุ้งคล้า เมืองชัยภูมิ, ตำบล หนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ ชัยภูมิ ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาห้าแยกโนนไฮ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยเนินสง่า ปิด 20 ม.14 ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า ตำบล หนองฉิม อำเภอ เนินสง่า ชัยภูมิ 36130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวใหญ่ ปิด 122/1-4 ม.7 ต.หนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส ตำบล หนองบัวใหญ่ อำเภอ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดสดชัยภูมิ ปิด ถนน หฤทัย ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารTMB ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบล หนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวแดง ปิด 1111/2 ม .9 ต หน ง บัว แดง อ, ตำบล หนองบัวแดง อำเภอ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 36210 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชัยภูมิ ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย 273/130 ราชทัณฑ์ ราชทัณฑ์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ปิด ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ปิด 74/15 หมู่ 1 ถนน ชัยภูมิ - สีคิ้ว ตำบล บ้านกอก อำเภอ จัตุรัส ชัยภูมิ 36130 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเทสโก้ โลตัส ชัยภูมิ ปิด 171 ถนน สนามบิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000 ประเทศไทย
เลือกเมือง
กรุงเทพมหานคร Samut Prakan นนทบุรี อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล ศรีราชา ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐม เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองพัทยา ยะลา ราชบุรี ภูเก็ต
เลือกประเทศ
Aland Islands Aruba Liechtenstein Saint-Martin Sao Tome Principe และ Vc กรีก กวม กัวเตมาลา กาตาร์ กานา กาบอง กายอานา การรวมตัวใหม่ กินี กินี กินีบิสเซา คอสตาริกา คอโมโรส คาซัคสถาน คิวบา คีร์กีสถาน คูเวต จอร์เจีย จอร์แดน จิบูตี ชาด ชิลี ซัลวาดอ ซานมารีโน ซามัว ซาฮาราตะวันตก ซิมบับเว ซีเรีย ซูดาน ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก ตองกา ติมอร์ตะวันออก ตุรกี ตูนิเซีย ตูวาลู ทอเรียลกินี ทาจิกิสถาน นอร์เวย์ นอร์โฟล์ค นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ นีอูเอ บราซิล บริเตนใหญ่ บรูไน บอตสวานา บอสเนียและเฮอร์เซโก บังคลาเทศ บัลแกเรีย บาร์เบโดส บาห์เรน บาฮามาส บิวเทน บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ บูเวต ประเทศกัมพูชา ประเทศคองโก ประเทศคิริบาส ประเทศจีน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิการากัว ประเทศปากีสถาน ประเทศมองโกเลีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนย่า ประเทศเซเนกัล ประเทศเบนิน ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมัน ประเทศเลบานอน ประเทศแทนซาเนีย ประเทศแพรากเว ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโบลิเวีย ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศไนเธอร์ ประเทศไลบีเรีย ประเทศไอซ์แลนด์ ปานามา ปาปัวนิวกินี ปาเลสไตน์ ปาเลา ฝรั่งเศส พม่า พิตแคร์น ฟาลบาร์และแจน ฟิจิ ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ มณฑลบริติชมหาสมุทรอินเดีย มอนต์เซอร์รัต มอนเตเนโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาดากัสการ์ มายอต มาร์ตินีก มาลาวี มาลี มาเก๊า มาเลเซีย ยิบรอลตา ยูกันดา ยูเครน รวันดา รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิเบีย ลุป วาติกัน วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ศรีลังกา สวาซิแลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิ สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย หมู่เกาะคุก หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเบอร์มูดาส์ หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโซโลมอน ออสเตรีย ออสเตรเลีย อันดอร์รา อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อียิปต์ อียู อุซเบกิ อุรุกวัย อเมริกันซามัว ฮอนดูรัส ฮังการี ฮ่องกง เกรเนดา เกาหลีเหนือ เกาะกรีนแลนด์ เกาะจาเมกา เกาะมอลตา เกาะแมน เคปเวิร์ด เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง เซนต์ลูเซีย เซนต์เฮเลนา เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน เซเชลส์ เดนมาร์ก เติกส์และหมู่เกาะเคคอส เติร์กเมนิสถาน เนปาล เนเธอร์แลนด์ เบลารุส เบลีซ เปรู เปอร์โตริโก เม็กซิโก เยเมน เลโซโท เวียดนาม เวเนซุเอลา เสื้อไหมพรม เอกวาดอร์ เอริเทรี เอสโตเนีย แกมเบีย แคนาดา แคลิโดเนียใหม่ แคเมอรูน แซมเบีย แองกวิลลา แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา แอนทิล แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย โคลอมเบีย โซมาเลีย โดมินิกา โตเกเลา โตโก โปรตุเกส โปลินีเซีฝรั่งเศส โปแลนด์ โมซัมบิก โมนาโก โมร็อกโก โรมาเนีย โอมาน ไซปรัส ไต้หวัน ไมโครนีเซีย ไอร์แลนด์ ไฮติ