เลย — แคตตาล็อกธนาคารธนาคาร, ที่อยู่, สาขาตารางการทำงานของธนาคาร

ธนาคารสำนักงาน, เลย, เลย, ประเทศไทย
ชื่อ ตารางเวลา ที่อยู่
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาเลย ตอนนี้เปิด 9 เอื้ออารีย์ เอื้ออารีย์ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต ตอนนี้เปิด ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย เลขที่ 104 เจริญรัฐ ต.กุดป่อง, เมืองเลย, อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงคาน ปิดเร็ว ๆ นี้ 499 ม.1 ถ.มะลิวัลย์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเอื้ออารี เลขที่ 9 เอื้ออารี ต.เมืองเลย, เมืองเลย, อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังสะพุง ปิดเร็ว ๆ นี้ 212 ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง, วังสะพุง, ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 เลย-เชียงคาน ต.เมือง, เมืองเลย, อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเลย ปิดเร็ว ๆ นี้ 13 ถ.ชุมสาย ต.กุดป่อง อ.เมือง ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน @ เลย 22/9, ถ.ชุมสาย, ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย, 42000 ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดเลย อาคารศาลากลางจังหวัดเลย มลิวรรณ ต.กุดป่อง, เมืองเลย, อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเรือ ปิดเร็ว ๆ นี้ 527 ม.7 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ เลย 42160 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงคาน ตอนนี้เปิด ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากชม ปิดเร็ว ๆ นี้ ถนน องค์การบริหารส่วนตำบล เลย บ้านห้วยเป้า-บ้านห้วยเทียน ตำบล ปากชม เลย 42150 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังสะพุง ปิดเร็ว ๆ นี้ 407 ม.9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเอราวัณ ปิดเร็ว ๆ นี้ 12/1 ม.7 ต.ผาอินทร์แปลง อ.กิ่ง อ. เอราวัณ ตำบล ผาอินทร์แปลง อำเภอ เอราวัณ เลย 42220 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ร้านเฟรชมาร์ท สหกรณ์เลย ตอนนี้เปิด ชุมสาย ตำบล กุดป่อง เลย, 42000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (เฮือนหลวงพระบาง) 156 ถ.ชายโขง ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน เลย เลย 42110 ไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเลย ตอนนี้เปิด เจริญรัฐ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา บิ๊กซี เลย เลขที่ 114 หมู่9 นาอาน เมือง, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย ปิดเร็ว ๆ นี้ 10/1-3 เอื้ออารีย์ กุดป่อง เมืองเลย, กุดป่อง, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยนาอาน ปิดเร็ว ๆ นี้ 69/8-10 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากำเนิดเพชร ปิดเร็ว ๆ นี้ 140 ม.11 ต.เมือง อ.เมือง ตำบล เมือง เลย 42000 ประเทศไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเลิศปิโตรเลี่ยม ตอนนี้เปิด 312 ม.7 ถ.เลย-หล่มสัก อำเภอภูเรือ, ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ เลย 42160 ประเทศไทย
ตลาดสดเทศบาลตำบลท่าลี่ ตอนนี้เปิด ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาเทสโก้ โลตัส เลย เลขที่ 99 หมู่ 8 ตำบล นาอาน เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาวังสะพุง เลข ที่ 259 หมู่ 8 ภูมิ วิถี ตำบล วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ จก (มหาชน) สาขาวังสะพุง 263/1 หมู่ 8, ถนนภูมิวดี, วังสะพุง วังสะพุง เลย, 42130 ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาวังสะพุง เครื่อง 1 ตอนนี้เปิด ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาเลย 87/13, ถ.มะลิวัลย์, ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย, 42000 ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
สน.ปตท. บจ.พัฒนชัยยนต์ ตอนนี้เปิด 341 ม.10 ถ.ชุมแพ - เลย อำเภอเมืองเลย, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย V Shop Express นากลาง ตอนนี้เปิด 161/1-2 หมู่ที่ 3 หนองบัว-เลย นากลาง นากลาง, ตำบล ด่านช้าง อำเภอ นากลาง หนองบัวลำภู 39170 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาเลย เครื่อง 2 ตอนนี้เปิด ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ร้านศรีใจพานิช เชียงคาน (จ.เลย) ถนน สถลเชียงคาน, ตำบล กุดป่อง, เลย
ธนาคาร ธนชาต@เลย 6/13, ถ.ร่วมใจ, ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย, 42000 ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาภูเรือ ตอนนี้เปิด 326 หมู่ 7, ถนนเลย-หล่มสัก, หนองบัว เขต/อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 42160 ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ เลย 42160 ประเทศไทย
Government Savings Bank 233/4-5 Moo.2, Tambon Tha Li, Amphoe Tha Li, Loei, 42140, ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ เลย 42140 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าลี่ ปิดเร็ว ๆ นี้ 19/1 ม.2 ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ เลย 42140 ประเทศไทย
Government Housing Bank Loei District Hall, Jaradsri Road, Tambon Kut PongAmphoe Mueang Loei, Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาท่าลี่ ตอนนี้เปิด ตำบล ท่าลี่ อำเภอ ท่าลี่ เลย 42140 ประเทศไทย
ธ.ก.ส. ภูเรือ ตอนนี้เปิด ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ เลย 42160 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาภูเรือ ตอนนี้เปิด ตำบล ปลาบ่า อำเภอ ภูเรือ เลย 42160 ประเทศไทย
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand 87/13, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand Building, Maliwan Road, Tambon Kut Pong, Amphoe Mueang Loei, Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ ตลาดเย็น เลย ตอนนี้เปิด 192/8 ถนนเจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิดเร็ว ๆ นี้ 24/10 ตำบล กุด ป่อง ถนน ร่วมจิตร เมืองเลย อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเลย ตอนนี้เปิด 3/8 ร่วมใจ ร่วมใจ ซอย 8 ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย แอมเวย์ ช็อป สาขาเลย ตอนนี้เปิด 123 ม.10 นาอาน เมืองเลย, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย โรงพยาบาลเมืองเลยราม ตอนนี้เปิด 546 หมู่ที่ 1 นาอาน เมืองเลย, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Tesco Lotus Loei 99 Moo.8, Na-arn Muang District Loei, 42000, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตอนนี้เปิด 234 เมืองเลย เมือง, ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต สาขาเลย ถนนร่วมใจ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Loei 123/1, Charoenrat Rd., kut Pong Muang District Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ร้านบิ๊กกิม (วังสะพุง จ.เลย) ตอนนี้เปิด 80/1 หมู่ที่ 8 ภูมิวิถี วังสะพุง วังสะพุง, ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูหลวง ปิดเร็ว ๆ นี้ 204 ม.6 ต.ภูหอ อ.ภูหลวง ตำบล ภูหอ อำเภอ ภูหลวง เลย 42230 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสะพุง ปิดเร็ว ๆ นี้ เลขที่ 100 หมู่ที่ 8 ภูมิวิถี ต.วังสะพุง, วังสะพุง, อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ Wangsaphung ปิดเร็ว ๆ นี้ 100 Moo 8, Wang Saphung, Wang Saphung, Loei, 42130, ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Wang Saphung 263/1 Mo 8, Phumi Wadee Rd., Wang Saphung Wang Saphung Loei, 42130, ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 242 Moo 3, Tambon Nongyaplong, Amphur Wangsapuhng, Loei, 42130, ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 264 Moo 2, Maliwan Road, Tambon Nonghin, Amphur Nonghin, Loei, 42190, ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาด้วง ปิดเร็ว ๆ นี้ 106 ม.3 ต.นาด้วง อ.นาด้วง ตำบล นาด้วง อำเภอ นาด้วง เลย 42220 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ Tanon Ouaaree ปิดเร็ว ๆ นี้ 9, Kut Pong, Mueang Loei, Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Thai Military Bank ปิดเร็ว ๆ นี้ 8/57 Moo Ban Kum, Talad Ruamchai Road, Gudpong Muang Loei District Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Kasikorn Bank 10/1-3, Uea A Ri Road, Tambon Kut Pong, Amphoe Mueang Loei, Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเชียงคาน (เลย) ปิดเร็ว ๆ นี้ เลขที่ 264/1 หมู่ที่ 1 เชียงคาน เชียงคาน, ตำบล เขาแก้ว อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน 139 หมู่ที่ 1 ต.เชียงคาน, เชียงคาน, อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 140 Moo 11, Tambon Mueang, Amphur Mueang, Loei, 42000, ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Bank of Ayudhya Public Company Limited 24/10, Ruam Jai Road, KutPong Mueang Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธกส. เลย ปิด ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวังสะพุง เครื่อง 1 ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาวังสะพุง เครื่อง 2 ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาวังสะพุง ตอนนี้เปิด ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหญ้าปล้อง ปิดเร็ว ๆ นี้ 242 ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหิน ปิดเร็ว ๆ นี้ 264 ม.2 ถ.มะลิวัลย์ ต.หนองหิน อ.หนองหิน ตำบล ปวนพุ อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหิน ปิดเร็ว ๆ นี้ ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองหิน (ภูกระดึง) เครื่อง 1 ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองหิน (ภูกระดึง) เครื่อง 2 ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
บริษัท เซ็นเตอร์ออโต้ลีสจำกัด สาขาเลย ตอนนี้เปิด 201, ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน เขตเลย เจริญรัฐ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย เอื้ออารีย์ ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Tesco Lotus Loei 51/3, Serd Sri Rd., kut Pong Muang District Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.หจก.ประมวลปิโตรเลียม เลย ตอนนี้เปิด ถนน สถลเชียงคาน ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ฝาย ธ.ก.ส คลอง ซำ ลื้อ, ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาภูเรือ (เลย) ปิดเร็ว ๆ นี้ เลขที่ 326 หมู่ 7 เลย-หล่มสัก ภูเรือ หนองบัว เลย 42160 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาเลย ปิดเร็ว ๆ นี้ เลขที่ 3 / 8 ร่วมใจ เมือง กุดป่อง เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคาร ธ.ก.ส.สาขากำเนิดเพชร ตอนนี้เปิด 140 11, ตำบลเมือง ตำบล เมือง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดเร็ว ๆ นี้ ตำบล หนองหิน อำเภอ หนองหิน เลย 42190 ประเทศไทย
SCB Bank. Big C Loei Branch ตอนนี้เปิด ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิดเร็ว ๆ นี้ ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
SCB Bank. Tesco Lotus Loei Branch ตอนนี้เปิด 22/2 เสริฐศรี กุดป่องอ อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธกส. เอราวัณ 210 ตำบล ผาอินทร์แปลง อำเภอ เอราวัณ เลย 42220 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ : สาขาวังสะพุง ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
สถาบันการเงินบ้านโคกสวรรค์ ตำบล เอราวัณ อำเภอ เอราวัณ เลย 42220 ประเทศไทย
Krung Thai Bank 104, Charoenrat Road, Tambon Kut Pong, Amphoe Mueang Loei, Loei, 42000, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคาระห์ สาขาเลย ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ไทย
ฮักเชียงคานหลาย by KBank ปิดเร็ว ๆ นี้ 211, ตำบล เชียงคาน อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
จิ๋ววิ๋วเซอร์วิส1 ตอนนี้เปิด ลย.3019 ตำบล หนองหญ้าปล้อง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเลย ปิดเร็ว ๆ นี้ 18/10-11 Amphoe Mueang Loei ;Tel 042-833573-5, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ 252 2016 ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านธาตุ ปิดเร็ว ๆ นี้ 388 ม.12 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน ตำบล ธาตุ อำเภอ เชียงคาน เลย 42110 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังสะพุง ตำบล วังสะพุง อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขานาอาน หมู่ 11 ตำบล นาอาน อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาชุมแพ Unnamed Road ตำบล ทรายขาว อำเภอ วังสะพุง เลย 42130 ประเทศไทย
ธ.กรุงไทย สาขาโลตัสเลย 201, ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย เลย 42000 ประเทศไทย
เลือกเมือง
กรุงเทพมหานคร Samut Prakan นนทบุรี อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล ศรีราชา ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐม เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองพัทยา ยะลา ราชบุรี ภูเก็ต
เลือกประเทศ
Aland Islands Aruba Liechtenstein Saint-Martin Sao Tome Principe และ Vc กรีก กวม กัวเตมาลา กาตาร์ กานา กาบอง กายอานา การรวมตัวใหม่ กินี กินี กินีบิสเซา คอสตาริกา คอโมโรส คาซัคสถาน คิวบา คีร์กีสถาน คูเวต จอร์เจีย จอร์แดน จิบูตี ชาด ชิลี ซัลวาดอ ซานมารีโน ซามัว ซาฮาราตะวันตก ซิมบับเว ซีเรีย ซูดาน ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก ตองกา ติมอร์ตะวันออก ตุรกี ตูนิเซีย ตูวาลู ทอเรียลกินี ทาจิกิสถาน นอร์เวย์ นอร์โฟล์ค นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ นีอูเอ บราซิล บริเตนใหญ่ บรูไน บอตสวานา บอสเนียและเฮอร์เซโก บังคลาเทศ บัลแกเรีย บาร์เบโดส บาห์เรน บาฮามาส บิวเทน บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ บูเวต ประเทศกัมพูชา ประเทศคองโก ประเทศคิริบาส ประเทศจีน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิการากัว ประเทศปากีสถาน ประเทศมองโกเลีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนย่า ประเทศเซเนกัล ประเทศเบนิน ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมัน ประเทศเลบานอน ประเทศแทนซาเนีย ประเทศแพรากเว ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโบลิเวีย ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศไนเธอร์ ประเทศไลบีเรีย ประเทศไอซ์แลนด์ ปานามา ปาปัวนิวกินี ปาเลสไตน์ ปาเลา ฝรั่งเศส พม่า พิตแคร์น ฟาลบาร์และแจน ฟิจิ ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ มณฑลบริติชมหาสมุทรอินเดีย มอนต์เซอร์รัต มอนเตเนโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาดากัสการ์ มายอต มาร์ตินีก มาลาวี มาลี มาเก๊า มาเลเซีย ยิบรอลตา ยูกันดา ยูเครน รวันดา รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิเบีย ลุป วาติกัน วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ศรีลังกา สวาซิแลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิ สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย หมู่เกาะคุก หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเบอร์มูดาส์ หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโซโลมอน ออสเตรีย ออสเตรเลีย อันดอร์รา อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อียิปต์ อียู อุซเบกิ อุรุกวัย อเมริกันซามัว ฮอนดูรัส ฮังการี ฮ่องกง เกรเนดา เกาหลีเหนือ เกาะกรีนแลนด์ เกาะจาเมกา เกาะมอลตา เกาะแมน เคปเวิร์ด เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง เซนต์ลูเซีย เซนต์เฮเลนา เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน เซเชลส์ เดนมาร์ก เติกส์และหมู่เกาะเคคอส เติร์กเมนิสถาน เนปาล เนเธอร์แลนด์ เบลารุส เบลีซ เปรู เปอร์โตริโก เม็กซิโก เยเมน เลโซโท เวียดนาม เวเนซุเอลา เสื้อไหมพรม เอกวาดอร์ เอริเทรี เอสโตเนีย แกมเบีย แคนาดา แคลิโดเนียใหม่ แคเมอรูน แซมเบีย แองกวิลลา แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา แอนทิล แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย โคลอมเบีย โซมาเลีย โดมินิกา โตเกเลา โตโก โปรตุเกส โปลินีเซีฝรั่งเศส โปแลนด์ โมซัมบิก โมนาโก โมร็อกโก โรมาเนีย โอมาน ไซปรัส ไต้หวัน ไมโครนีเซีย ไอร์แลนด์ ไฮติ