น่าน — แคตตาล็อกธนาคารธนาคาร, ที่อยู่, สาขาตารางการทำงานของธนาคาร

ธนาคารสำนักงาน, น่าน, น่าน, ประเทศไทย
ชื่อ ตารางเวลา ที่อยู่
ธนาคารกรุงเทพ ปิด ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคาร ธนชาต@น่าน ปิด 80/12, ถ.มหาวงศ์, อ.เมืองน่าน จ.น่าน, 55000 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิด ตำบล ใน เวียง อนันตวรฤทธิเดช เมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเวียงสา เลขที่ 243, 243/16 หมู่ที่ 10 ต.เวียงสา, เวียงสา, อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัว เลขที่ 148 และ 327 หมู่ที่ 3 สายน่าน-ทุ่งช้าง ต.ปัว, ปัว, อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาน่าน ปิด เลขที่ 284 สุมนเทวราช ต.ในเวียง, เมืองน่าน, อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ สุริยะพงษ์ น่าน ตอนนี้เปิด 42/3 ถนนสุริยะพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, น่าน 55000 ไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวังผา ปิด 64 ม.2 ถ.วรนคร ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา 101, ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปัว ปิด 27 ม.5 ถ.ปัว-น้ำยาว ต.วรนคร อ.ปัว ตำบล วรนคร อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
BAAC Phu Phiang ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง น่าน ไทย
นรา ไฮเปอร์มาร์ท ตอนนี้เปิด สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง น่าน, 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน 434 สุมนเทวราช ในเวียง เมืองน่าน, ในเวียง, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน้ำปั้ว ปิด 56/4 ม.5 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา ตำบล น้ำปั้ว อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ เทคนิคน่าน ตอนนี้เปิด 9/6-7 ถนนรอบกำแพงเมืองตะวันตก ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน, น่าน 55000 ไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาเจ้าฟ้า น่าน ตอนนี้เปิด ถนน เจ้าฟ้า ตำบล ผาสิงห์ น่าน, 55000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.สุขุมเซอร์วิส ในเวียง อ.เมือง น่าน ตอนนี้เปิด 77/4 มหายศ ในเวียง เมืองน่าน, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาปัว ปิด 610 หมู่ 3 สายน่าน-ปัว-ทุ่งช้าง ปัว ปัว, ปัว, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.สุขุมเซอร์วิส เวียงสา (น่าน) ตอนนี้เปิด 607 หมู่ที่ 4 เจ้าฟ้า กลางเวียง เวียงสา, ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.หจก.สุขุมเซอร์วิส ท่าวังผา น่าน ตอนนี้เปิด 128 หมู่ที่ 4 วรนคร ท่าวังผา ท่าวังผา, ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาปัว เครื่อง 1 ตอนนี้เปิด ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ อ.ปัว ตอนนี้เปิด 131,218 หมู่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เทสโก้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต ปัว ตอนนี้เปิด 192 หมู่ที่ 4 วรนคร ปัว, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ สาขา ปางค่า ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาน่าน 37/12, ถ.รอบกำแพงเมืองตะวันตก, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, 55000 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยน่าน 37/16 รอบเมืองด้านทิศตะวันตก ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน ปิด 179-180, ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย 414 หมู่ 1, ถ.เจ้าฟ้า, ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน, 55150 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน เขตน่าน ซอย สุมนเทวราช 2 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต สาขาน่าน 80/12 มหาวงศ์ ถนน มหาวงศ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.น่าน 12935หมู่ 5, ถนนผากอง, ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, 55000 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าวังผา 64 หมู่2, ถ.วรนคร, ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน, 55140 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาน่าน ถนน สุมนเทวราช ซอย 2 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปางค่า ปิด 197 ม.11 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน ตำบล ไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย @ สาขาเวียงสา ปิด 243/16 หมู่ที่ 10, ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา น่าน, 55110 ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสันติสุข ปิด 170 ม.2 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข น่าน 55210 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขานาน้อย ปิด ตำบล นาน้อย อำเภอ นาน้อย น่าน 55150 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาน่าน ปิด 51 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา 11, ถ.เจ้าฟ้า, ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน, 55110 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 64 หมู่ 2 บ้านบุญเรือง, ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, 55110 ตำบล ไหล่น่าน อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ ไหล่น่าน กลุ่ม 1 64 หมู่ 2, ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, 55110 ตำบล ไหล่น่าน อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเขตน่าน ปิด 478, ถ.สุมนเทวราช, ในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน, 55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาน่าน เลขที่ 79/2 อนันตวรฤทธิเดช ตำบล ในเวียง น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาปัว (น่าน) ปิด เลขที่ 177/5-6 หมู่ 3 ตำบล ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ สะเนียน กลุ่ม 1 99 หมู่ 13, ตำบลสะเนียน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน, 55000 ตำบล สะเนียน อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Bangkok Bank 300 Moo 4, Tesco Lotus Nan, Yan Tara Kit Koson Road, Tambon Du Tai, Amphoe Muang Nan, Nan, 55000, ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสา ปิด 711 ม.4 ถ.เจ้าฟ้า ต.กลางเวียง อ.เวียงสา ตำบล ยาบหัวนา อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านหลวง ปิด 155/1 ม.1 ต.แขวงป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง ตำบล บ้านพี้ อำเภอ บ้านหลวง น่าน 55190 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสา ปิด หมู่ 4 เจ้าฟ้า, 464 ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
Government Savings Bank 464 Moo.4, Jao Fa Road, Tambon Klang Wiang, Amphoe Wiang Sa, Nan, 55110, ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงสา 243, 243/16 หมู่ 10, ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, 55110 ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ เทศบาลตำบลขึ่ง กลุ่ม 2 179 หมู่ 5 บ้านผาโพธิ์ทอง, ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน, 55110 ตำบล ขึ่ง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 3อำเภอแม่จริม 38 หมู่ 1, ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน, 55170 ตำบล น้ำปาย อำเภอ แม่จริม น่าน 55170 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเพียง ปิด 370/3 ม.4 ต.ม่วงติ๊ด อ.ภูเพียง ตำบล ม่วงตึ๊ด อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ Wiang SA ปิด 243/16 Moo 10, Klang Wiang, Wiang Sa, Nan, 55110, ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
TMB Bank Public Company Limited 58/1 Moo 2, Tha Wang Pha Tha Wang Pha Nan, 55140, ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 ประเทศไทย
Government Savings Bank 651 Moo.7, Woranakhon Road, Tambon Tha Wang Pha, Amphoe Tha Wang Pha, Nan, 55140, ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ เมืองจัง กลุ่ม 1 99 หมู่ 8 บ้านราษฎร์สามัคคี, ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, 55000 ตำบล เมืองจัง อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 148 หมู่ 5, ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน, 55000 ตำบล ป่าแลวหลวง อำเภอ สันติสุข น่าน 55210 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 68 หมู่ 1, ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, 55000 ตำบล เมืองจัง อำเภอ ภูเพียง น่าน 55000 ประเทศไทย
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 170 Moo 2, Tambon Duphong, Amphur Santisuk, Nan, 55210, ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข น่าน 55210 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปัว (น่าน) ตอนนี้เปิด เลขที่ 177/5-6 หมู่ 3 ถนนปัว ต.ปัว อ.ปัว ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand 37/12, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, Rob Kumpangmueang Tawan Tok Road, Tambon Nai Wiang, Amphoe Mueang Nan, Nan, 55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ NAN ปิด 284, Sumon Dhewaraj Rd., Nai Wiang, Mueang Nan, Nan, 55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Government Housing Bank ปิด 212/32-33, Mahayos Road, Tambon Naivieng, Amphoe Muang, Nan, 55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม ปิด 243 หมู่ที่ 4, หนอนแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน, 55170, ตำบล หนองแดง อำเภอ แม่จริม น่าน 55170 ประเทศไทย
Government Savings Bank 243 Moo.4, Tambon Nong Daeng, Amphoe Mae Charim, Nan, 55170, ตำบล หนองแดง อำเภอ แม่จริม น่าน 55170 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Nan 424-428Nai Wieng Muang District NanSumon Thevarat Rd.55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขาย่อยห้างนราไฮเปอร์มาร์ท อาคารห้างนราไฮเปอร์มาร์ท เลขที่ 155 สุมนเทวราช ต.ในเวียง, เมืองน่าน, อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาน่าน เครี่อง 2 ตอนนี้เปิด เลขที่ 79/2 ถนนอนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ตอนนี้เปิด ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Kasikorn Bank 434, Sumon Thewa Rat Road, Tambon Nai Wiang, Amphoe Mueang Nan, Nan, 55000, ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Bank of Ayudhya Public Company Limited Cash Deposit Machine (CDM) ปิด 92/1, Ananta Won Rit Thi Det Road, Tambon Nai Wiang, Amphoe Mueang Nan, Nan, 55000, ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาแม่จริม (ธนาคารชุมชน) ตำบล แม่จริม อำเภอ แม่จริม น่าน 55170 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาห้างนราไฮเปอร์มาท์ท ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปางค่า ปิด ม.5 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปางค่า ปิด ม.5 ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Government Savings Bank 165 Moo.3, Tambon Pua, Amphoe Pua, Nan, 55120, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาท่าวังผา ตำบล ท่าวังผา อำเภอ ท่าวังผา น่าน 55140 ประเทศไทย
Government Savings Bank 464 Moo 4, Chaofa Road, Tambon Klang Wiang, Amphoe Wiang Sa, Nan, 55110, ตำบล กลางเวียง อำเภอ เวียงสา น่าน 55110 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาย่อยแม่จริม ปิด ตำบล หนองแดง อำเภอ แม่จริม น่าน 55170 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาน่าน 434 สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ไทย
สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน 7/1, ถ.สุริยะพงษ์, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, 55000
Sme Development Bank Nan Br. ปิด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
Sme Development Bank Nan Br. 226 /6 ม 6 ถนน ยันตร กิจ โกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส น่าน ปิด 320 หมู่ 4 ถนน ยันตร กิจ โกศล ตำบล ดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย ตอนนี้เปิด 324 สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตอนนี้เปิด 324 สุมนเทวราช ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย Lot 3, 610 Highway 1080, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกร สาขา อำเภอปัว จ.น่าน ปิด 101, ตำบล ปัว อำเภอ ปัว น่าน 55120 ประเทศไทย
เลือกเมือง
กรุงเทพมหานคร Samut Prakan นนทบุรี อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล ศรีราชา ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐม เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองพัทยา ยะลา ราชบุรี ภูเก็ต
เลือกประเทศ
Aland Islands Aruba Liechtenstein Saint-Martin Sao Tome Principe และ Vc กรีก กวม กัวเตมาลา กาตาร์ กานา กาบอง กายอานา การรวมตัวใหม่ กินี กินี กินีบิสเซา คอสตาริกา คอโมโรส คาซัคสถาน คิวบา คีร์กีสถาน คูเวต จอร์เจีย จอร์แดน จิบูตี ชาด ชิลี ซัลวาดอ ซานมารีโน ซามัว ซาฮาราตะวันตก ซิมบับเว ซีเรีย ซูดาน ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก ตองกา ติมอร์ตะวันออก ตุรกี ตูนิเซีย ตูวาลู ทอเรียลกินี ทาจิกิสถาน นอร์เวย์ นอร์โฟล์ค นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ นีอูเอ บราซิล บริเตนใหญ่ บรูไน บอตสวานา บอสเนียและเฮอร์เซโก บังคลาเทศ บัลแกเรีย บาร์เบโดส บาห์เรน บาฮามาส บิวเทน บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ บูเวต ประเทศกัมพูชา ประเทศคองโก ประเทศคิริบาส ประเทศจีน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิการากัว ประเทศปากีสถาน ประเทศมองโกเลีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนย่า ประเทศเซเนกัล ประเทศเบนิน ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมัน ประเทศเลบานอน ประเทศแทนซาเนีย ประเทศแพรากเว ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโบลิเวีย ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศไนเธอร์ ประเทศไลบีเรีย ประเทศไอซ์แลนด์ ปานามา ปาปัวนิวกินี ปาเลสไตน์ ปาเลา ฝรั่งเศส พม่า พิตแคร์น ฟาลบาร์และแจน ฟิจิ ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ มณฑลบริติชมหาสมุทรอินเดีย มอนต์เซอร์รัต มอนเตเนโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาดากัสการ์ มายอต มาร์ตินีก มาลาวี มาลี มาเก๊า มาเลเซีย ยิบรอลตา ยูกันดา ยูเครน รวันดา รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิเบีย ลุป วาติกัน วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ศรีลังกา สวาซิแลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิ สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย หมู่เกาะคุก หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเบอร์มูดาส์ หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโซโลมอน ออสเตรีย ออสเตรเลีย อันดอร์รา อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อียิปต์ อียู อุซเบกิ อุรุกวัย อเมริกันซามัว ฮอนดูรัส ฮังการี ฮ่องกง เกรเนดา เกาหลีเหนือ เกาะกรีนแลนด์ เกาะจาเมกา เกาะมอลตา เกาะแมน เคปเวิร์ด เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง เซนต์ลูเซีย เซนต์เฮเลนา เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน เซเชลส์ เดนมาร์ก เติกส์และหมู่เกาะเคคอส เติร์กเมนิสถาน เนปาล เนเธอร์แลนด์ เบลารุส เบลีซ เปรู เปอร์โตริโก เม็กซิโก เยเมน เลโซโท เวียดนาม เวเนซุเอลา เสื้อไหมพรม เอกวาดอร์ เอริเทรี เอสโตเนีย แกมเบีย แคนาดา แคลิโดเนียใหม่ แคเมอรูน แซมเบีย แองกวิลลา แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา แอนทิล แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย โคลอมเบีย โซมาเลีย โดมินิกา โตเกเลา โตโก โปรตุเกส โปลินีเซีฝรั่งเศส โปแลนด์ โมซัมบิก โมนาโก โมร็อกโก โรมาเนีย โอมาน ไซปรัส ไต้หวัน ไมโครนีเซีย ไอร์แลนด์ ไฮติ