ลำปาง — แคตตาล็อกธนาคารธนาคาร, ที่อยู่, สาขาตารางการทำงานของธนาคาร

ธนาคารสำนักงาน, ลำปาง, ลำปาง, ประเทศไทย
ชื่อ ตารางเวลา ที่อยู่
ธนาคารไทยพาณิชย์ ปิด ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง 319 ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก, เมืองลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย แอมเวย์ มินิ ช็อป ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ 144/13-16 พหลโยธิน สวนดอก เมืองลำปาง, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิด 427 ตำบล สวน ดอก ถนน ทิพย์ช้าง เมืองลำปาง ลำปาง 52100 ไทย
ธนาคารเกียรตินาคิน @ ลำปาง 144, ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว, ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, 52000 ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต สาขาถนนบุญวาทย์ ปิด บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูชัย เลขที่ 278/1 พหลโยธิน ต.หัวเวียง, เมืองลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์นคร ปิด 108 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Kasikorn Bank ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธนาคารอิสลาม สาขาลำปาง เลขที่ 140 บุญวาทย์ ต.สวนดอก, เมืองลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย @สาขาเทสโก้โลตัส ลำปาง ปิด เลขที่ 222 ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.พระบาท, เมืองลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทะ เลขที่ 22/2 หมู่ที่ 3 ป่าตัน-นาครัว ต.นาครัว, แม่ทะ, อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
บิ๊กซี ลำพูน ปิด 200 ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง บ้านกลาง เมืองลำพูน, อาคารบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ชั้น 1 ห้องเลขที่ GCR102 หมู่ 4, ลำพูน 51000 ไทย
ATM ธนาคารธนชาต (โตโยต้า ลำปาง) ตอนนี้เปิด ถนน พหลโยธิน ตำบล สบตุ๋ย ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต จก (มหาชน) สาขาลำปาง ปิด 495-7 ประสานไมตรี ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (โรงเรียนกีฬา จ.ลำปาง ) 398/35 ม.15 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ห้างเสรีสรรพสินค้า ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ ซอย เจริญเมือง ตำบล สวนดอก ลำปาง, 52100 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ปิด เลขที่ 319 ไฮเวย์ - ลำปาง - งาว สวนดอก เมือง, ชั้น 2, ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ กาดเมฆ ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบล ชมพู ลำปาง, 52100 ประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย@ลำปาง ปิด ถนนบุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย @ ปตท. เกาะคา ตอนนี้เปิด 407/1 หมู่ 2, ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง, 52130 ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย เซเว่นฯ ชุมชนป่าแลว ปิดเร็ว ๆ นี้ ซอย สุขสวัสดิ์ 1 ซอย 2 ตำบล พระบาท ลำปาง, 52000 ประเทศไทย
ธ.ก.ส. อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 11/1 ม.8 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี สาขาลำปาง ปิด ถนนบุญวาทย์ ตำบล สวนดอก ลำปาง, 52000 ประเทศไทย
กรุงศรี ออโต้ (สินเชื่อรถยนต์) สาขาลำปาง ปิด 363, 365 ถนนไฮเวย์ ลำปาง-งาว ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM ธนาคารยูโอบี สาขาลำปาง ตอนนี้เปิด ถนนบุญวาทย์ ตำบล สวนดอก ลำปาง, 52000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (ห้าง BIG C สาขาลำปาง) ตอนนี้เปิด 65 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สบตุ๋ย อ.เมือง ตำบล พระบาท ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ร้านรถไฟ หน้าสถานีรถไฟลำปาง ถนนสุเรนทร์, ลำปาง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาสบปราบ 332 หมู่ที่ 2, ถ.พหลโยธิน, ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง, 52170
ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาลำปาง ปิด เลข ที่ 142 144 อำเภอ เมือง ถนน ซุเปอร์ไฮเวย์ ลำปาง-งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปตท.ศรีหมวดเกล้า (ถาวรชัยลำปาง) ปิดเร็ว ๆ นี้ 26 ไฮเวย์ลำปาง-งาว ชมพู เมืองลำปาง, ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี ไทย@ลำปาง ปิด 17/1 - 2, ถ.บุญวาทย์ (9 มิถุนา), ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง, 52000 ตำบล บุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารธนชาต (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ) 803 ม.6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง เครื่อง 1 ปิดเร็ว ๆ นี้ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตำบล สวน ดอก ชั้น 2 ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว เมืองลำปาง
U MAY PLUS ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคาร ออมสิน ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแจ้ห่ม ปิด 143 หมู่ 9, ถ.คชวิถี, ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง, 52120 ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาบิ๊กซี ลำปาง ปิด ห้องเลขที่ 2 Cr204 ชั้น 2 บิ๊กซี ลำปาง , เลขที่ 65 ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบล พระบาท ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย สาขาถนนรอบเวียง ลำปาง เครื่อง 1 ปิดเร็ว ๆ นี้ ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Maybank Kim Eng (Thailand) Lampang Branch ปิด ลำปาง-งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ลขที่ 319 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์สาย ลำปาง - งาว ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 119 หมู่ ที่ 9 ถนน สาย ลำปาง แม่ทะ ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง
ธนาคารกสิกรไทย จก (มหาชน) สาขาถนนรอบเวียง ปิด 135/8-11 รอบเวียง หัวเวียง เมืองลำปาง, หัวเวียง, ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนฉัตรไชย ลำปาง ปิด 284/8 ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมืองลำปาง, สบตุ๋ย, ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
เอทีเอ็มธนาคารไทยพาณิชย์ ปิด เลขที่ 276 ฉัตรไชย สบตุ๋ย เมือง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย KJ Supermart ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ 101/8 จันทร์สุรินทร์ สบตุ๋ย เมืองลำปาง, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Chat Chai Road 341/3, Chat Chai Rd., Suan dok Muang District Lampang, 52000, ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้างฉัตร ปิด 300 ม.1 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
บริษัท ศักดิ์สยามพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด เลขที่ 32/8 หมู่ 2, ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง, 52190 ตำบล หนองหล่ม อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาเกาะคา (ลำปาง) เลขที่ 88 หมู่ 7 เกาะคา ศาลา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะคา ปิด 87/2-3 ม.7 ถ.เกาะคา-ห้างฉัตร ต.ศาลา อ.เกาะคา ตำบล นาแก้ว อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Sop Tui 460, Prasan Maitee Rd., Sob-Tui Muang District Lampang, 52100, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ปิด ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Government Savings Bank 71, Prasan MaiTri Road, Tambon Sop Tui, Amphoe Mueang Lampang, Lampang, 52100, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Bank of Ayudhya Public Company Limited ปิด 319, Hiway-Lampang-Ngao Road, Suan Dok Muang Lampang Lampang, 52100, ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 178/1 หมู่ 4 บ้านกิ่วพัฒนา, ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, 52150 ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
สกต. ลำปาง ตำบล น้ำโจ้ อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
Government Savings Bank 23 Moo.3, Mae Tha-Lampang Road, Tambon Na Khrua, Amphoe Mae Tha, Lampang, 52150, ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
Bank of Ayudhya Public Company Limited ปิด 119 Moo 9 Lampang Rajabhat University, Highway Lampang-MaeTha Road, Chompu Mueang Lampang, 52000, ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Bangkok Bank 66, Big C Lampang, Phahon Yothin Road, Tambon Phrabat, Amphoe Muang Lampang, Lampang, 52000, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 169 หมู่ 9, ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, 52100 ตำบล บ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการ่จังหวัดลำปาง ปิด ศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท, เมืองลำปาง, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 118 หมู่ 11 บ้านแลง, ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, 52120 ตำบล บ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธกส. แจ้ห่ม ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Tesco Lotus Lampang 222, Lampang-Ngo Phabath Muang District Lampang, 52000, ตำบล เวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Government Savings Bank 314/4 Moo.1, Tambon Chae Hom, Amphoe Chae Hom, Lampang, 52120, ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
Government Savings Bank 15, Bun Wat Road, Tambon Hua Wiang, Amphoe Mueang Lampang, Lampang, 52000, ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จก (มหาชน) สาขาลำปาง 17/1-2 บุญวาทย์ ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่เมาะ ปิด 341/1-3 ม.7 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 46 หมู่ 5, ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, 52220 ตำบล สบป้าด อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 341/1-3 Moo 7, Tambon Maemo, Amphur Maemo, Lampang, 52220, ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
สน.ปตท. หจก.ลำปาง ซิตี้ออยล์ ปิดเร็ว ๆ นี้ 227 ม.16 อำเภอเมืองลำปาง, ตำบล พิชัย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ทะ ปิด 1 ม.8 ต.นาครัว อ.แม่ทะ ตำบล แม่ทะ อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
lampangpolicesavingcreditcooperative 24 พระแก้ว อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Lamp Tech Lampang 442 Moo.2, Vajirawuthdamnoen Road, Phabath Muang District Lampang, 52000, ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ปิด ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
Government Savings Bank 441, Phahon Yothin Road, Tambon Sala, Amphoe Ko Kha, Lampang, 52130, ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Ko Kha 773 Mu 7, Phahonyothin Rd., Thasala Ko Kha Lampang, 52130, ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
Bangkok Bank@Lampang 36-44, Tipawan Rd., Hua Wieng Muang District Lampang, 52000, ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Thai Military Bank 173-175, Boonwat Road, Suandok Muang District Lampang, 52000, ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปิด 427 ตำบล สวน ดอก ถนน ทิพย์ช้าง เมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Aeon Thana Sinsap 319, Central Plaza Lampang, 2nd Floor, Hiway-Lampang-Ngaw Road, Tambon Suandok, Amphoe Muang Lampang, Lampang, 52100, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM กสิกรไทย ปั๊มน้ำมัน ESSO ลำปาง ปิดเร็ว ๆ นี้ ซอย พหลโยธิน ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand 292-294, Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand, Lampang-Ngaw Super-Highway Road, Tambon Phra Bat, Amphoe Mueang Lampang, Lampang, 52100, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านทิพย์ช้าง จก หมู่ 6 ห้างฉัตร-เกาะคา ตำบลปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
ธนาคาเพื่่อการเกตษ ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาน้ำโท้ง ปิด ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
สหกรณ์การเกษตรแจ้ห่ม 118 หมู่ 1, ถนนวิเชตวัฒนา ซอย 2, ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง, 52120 ตำบล แจ้ห่ม อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาถนนบุญวาทย์ (ลำปาง) ปิด เลขที่ 133-137 บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Krung Thai Bank @ Mae MO 597 Moo 6, Mae Mo, Mae Mo, Lampang, 52220, ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
Kiatnakin Bank 142-144, Highaway-lampang-Ngua, Tambon Phra Bat, Amphoe Muang, Lampang, 52000, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 88 หมู่ 4, ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง, 52120 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธนาคารทหารไทย สาขาลำปาง ปิด บุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
Kasikorn Bank 65, Big C Supercenter, 2nd Floor, Highway Lampang - Ngao Road, Tambon Phrabat, Amphoe Mueang Lampang, Lampang, 52000, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซีลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
UOB Bank 255, Boonwat Road, Amphoe Muang Lampang, Lampang, 52000, ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยวังเงิน ปิด ตำบล วังเงิน อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาเกาะคา ปิด ถนน พหลโยธิน ตำบล วังพร้าว อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขานาก่วม (ลำปาง) ปิด เลขที่ 128,130,132 พหลโยธิน ตำบล ชมพู ลำปาง 52100 ประเทศไทย
เอทีเอ็มธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เลขที่ 989/1-5 ถนนเจริญเมือง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง, ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาแม่เมาะ ปิด ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาลำปาง ถนนบุญวาทย์ ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอาลัมภางค์ ปิด ถนน ลำปาง-แม่ทะ ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
Thai Military Bank 399/1, Chatchai Road, Sob Tui Lampang District Lampang, 52000, อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
กรุงศรี 319, Central Plaza Lampang, 2nd Floor, Hiway-Lampang-Ngaw Road, Tambon Suandok, Amphoe Muang Lampang, Lampang, 52100, ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเ กษตร ปิด ถนน บ้านนํ้าโท้ง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 186/1 หมู่ 1 บ้านห้วยเป็ด, ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง, 52150 ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปาง ปิด 359/24 ถ.ฉัตรไชย(อาคารชั้น2) ต.สวนดอก อ.เมือง ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสริมงาม ปิด 97 ม.11 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม ตำบล ทุ่งงาม อำเภอ เสริมงาม ลำปาง 52210 ประเทศไทย
ธนาคารต้นไม้ 5/1 หมู่ 4 บ้านนากว้าว (กิ่ว), ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง, 52150 ตำบล บ้านกิ่ว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ทะ ปิด ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาแจ้ห่ม ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
Government Savings Bank 570 Moo.8, Agricultural Cooperative Development Ltd Moh, Tambon Mae Mo, Amphoe Mae Mo, Lampang, 52220, ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
ธ.ออมสิน สาขาออมสิน ถนน สบตุ๋ย ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานาก่วม (ลำปาง) เครื่อง 1 ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ :สาขาประตูชัย (ลำปาง) เลขที่ 197 ,197/1 พหลโยธิน เมือง หัวเวียง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
เมืองไทยประกันชีวิต สาขาแยกเวียงทอง-ลำปาง ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี ลำปาง เครื่อง 1 ตอนนี้เปิด ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธ.ออมสิน สาขาเกาะคา ปิด ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเกาะคา (ลำปาง) ตอนนี้เปิด เลขที่ 88 หมู่ 7 ต.ศาลา อ.เกาะคา ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลำปาง ตอนนี้เปิด เลขที่ 276 ถนนฉัตรไชย ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ถนนบุญวาทย์ (ลำปาง) ปิด เลขที่ 133-137 บุญวาทย์ สวนดอก เมือง, ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูชัย (ลำปาง) เลขที่ 197,197/1 ถนนพหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมืองลำปาง ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาเขลางค์นคร ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ชมรมธนาคารจังหวัดลำปาง 47, ถนนสุเรนทร์ ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปิด ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรณ์ไทย สาขาแจ้ห่ม ปิด ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
SCB Bank. Central Plaza Lampang Branch ปิด ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ ปิด ตำบล แม่เมาะ อำเภอ แม่เมาะ ลำปาง 52220 ประเทศไทย
บริษัท นิยมพานิชลำปาง จำกัด เทเลวิช บิ๊กซี 23/1-3, ถนนพระบาท, ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง, 52000 ตำบล พระบาท อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ถนนจามเทวี บ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ตำบล วิเชตนคร อำเภอ แจ้ห่ม ลำปาง 52120 ประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกาะคา ปิด หมู่ 3 ตำบล ศาลา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ สาขา สบตุ๋ย ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ปิด สาขาลำปาง 255 ถนนบุญวาทย์ ตำบล สวนดอก เมือง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
เวียงตานโฆสิตาราม ตำบล เวียงตาล อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
ATM - United Overseas Bank (Thai) PLC ตอนนี้เปิด Lampang Branch 255, Boonwat Road ตำบล สวนดอก Muang ลำปาง 52000 ประเทศไทย
เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตอนนี้เปิด 65 ถนน รอบเวียง ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ตอนนี้เปิด ตำบล นาครัว อำเภอ แม่ทะ ลำปาง 52150 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทย 284/8 ฉัตรไชย ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกรุงเทพ 206/44 Chatchai, ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารออมสิน ตอนนี้เปิด ตำบล หัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารธนชาต ตำบล สบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 141 ถนน พหลโยธิน ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ธนาคารกสิกรไทยสาขาน้ำโท้ง ปิด 1039 ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ประเทศไทย
ATM ธนาคารกรุงเทพ ตอนนี้เปิด สี่ แยก ป ง ยาง ค ก ตำบล ปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
พิชาพาทีสกรีน(บ้านเขียว) ตอนนี้เปิด Unnamed Road ตำบล ท่าผา อำเภอ เกาะคา ลำปาง 52130 ประเทศไทย
ธกส.ห้างฉัตร ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร ลำปาง 52190 ประเทศไทย
เลือกเมือง
กรุงเทพมหานคร Samut Prakan นนทบุรี อุดรธานี ชลบุรี เชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล ศรีราชา ลำปาง สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ระยอง นครปฐม เทศบาลเมืองจันทบุรี เมืองพัทยา ยะลา ราชบุรี ภูเก็ต
เลือกประเทศ
Aland Islands Aruba Liechtenstein Saint-Martin Sao Tome Principe และ Vc กรีก กวม กัวเตมาลา กาตาร์ กานา กาบอง กายอานา การรวมตัวใหม่ กินี กินี กินีบิสเซา คอสตาริกา คอโมโรส คาซัคสถาน คิวบา คีร์กีสถาน คูเวต จอร์เจีย จอร์แดน จิบูตี ชาด ชิลี ซัลวาดอ ซานมารีโน ซามัว ซาฮาราตะวันตก ซิมบับเว ซีเรีย ซูดาน ซูรินาเม ตรินิแดดและโตเบโก ตองกา ติมอร์ตะวันออก ตุรกี ตูนิเซีย ตูวาลู ทอเรียลกินี ทาจิกิสถาน นอร์เวย์ นอร์โฟล์ค นามิเบีย นาอูรู นิวซีแลนด์ นิวเจอร์ซีย์ นีอูเอ บราซิล บริเตนใหญ่ บรูไน บอตสวานา บอสเนียและเฮอร์เซโก บังคลาเทศ บัลแกเรีย บาร์เบโดส บาห์เรน บาฮามาส บิวเทน บุรุนดี บูร์กินาฟาโซ บูเวต ประเทศกัมพูชา ประเทศคองโก ประเทศคิริบาส ประเทศจีน ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิการากัว ประเทศปากีสถาน ประเทศมองโกเลีย ประเทศลิธัวเนีย ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเคนย่า ประเทศเซเนกัล ประเทศเบนิน ประเทศเบลเยียม ประเทศเยอรมัน ประเทศเลบานอน ประเทศแทนซาเนีย ประเทศแพรากเว ประเทศแอลจีเรีย ประเทศโบลิเวีย ประเทศไทย ประเทศไนจีเรีย ประเทศไนเธอร์ ประเทศไลบีเรีย ประเทศไอซ์แลนด์ ปานามา ปาปัวนิวกินี ปาเลสไตน์ ปาเลา ฝรั่งเศส พม่า พิตแคร์น ฟาลบาร์และแจน ฟิจิ ฟินแลนด์ ฟิลิปปินส์ มณฑลบริติชมหาสมุทรอินเดีย มอนต์เซอร์รัต มอนเตเนโก มอริเชียส มอริเตเนีย มอลโดวา มาซิโดเนีย มาดากัสการ์ มายอต มาร์ตินีก มาลาวี มาลี มาเก๊า มาเลเซีย ยิบรอลตา ยูกันดา ยูเครน รวันดา รัสเซีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิเบีย ลุป วาติกัน วานูอาตู วาลลิสและฟุตูนา ศรีลังกา สวาซิแลนด์ สวีเดน สหรัฐอาหรับเอมิ สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะรอบนอก สหรัฐอเมริกาหมู่เกาะเวอร์จิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเอธิโอเปีย สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐโดมินิกัน สิงคโปร์ สเปน สโลวะเกีย สโลวีเนีย หมู่เกาะคุก หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ หมู่เกาะมัลดีฟส์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาเรียนาเหนือ หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเบอร์มูดาส์ หมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโซโลมอน ออสเตรีย ออสเตรเลีย อันดอร์รา อัฟกานิสถาน อาร์เจนตินา อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก อิสราเอล อิหร่าน อียิปต์ อียู อุซเบกิ อุรุกวัย อเมริกันซามัว ฮอนดูรัส ฮังการี ฮ่องกง เกรเนดา เกาหลีเหนือ เกาะกรีนแลนด์ เกาะจาเมกา เกาะมอลตา เกาะแมน เคปเวิร์ด เซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์ปิแอร์และมีเกอลง เซนต์ลูเซีย เซนต์เฮเลนา เซอร์เบีย เซียร์ราลีโอน เซเชลส์ เดนมาร์ก เติกส์และหมู่เกาะเคคอส เติร์กเมนิสถาน เนปาล เนเธอร์แลนด์ เบลารุส เบลีซ เปรู เปอร์โตริโก เม็กซิโก เยเมน เลโซโท เวียดนาม เวเนซุเอลา เสื้อไหมพรม เอกวาดอร์ เอริเทรี เอสโตเนีย แกมเบีย แคนาดา แคลิโดเนียใหม่ แคเมอรูน แซมเบีย แองกวิลลา แองโกลา แอนติกาและบาร์บูดา แอนทิล แอฟริกาใต้ แอลเบเนีย โกตดิวัวร์ โครเอเชีย โคลอมเบีย โซมาเลีย โดมินิกา โตเกเลา โตโก โปรตุเกส โปลินีเซีฝรั่งเศส โปแลนด์ โมซัมบิก โมนาโก โมร็อกโก โรมาเนีย โอมาน ไซปรัส ไต้หวัน ไมโครนีเซีย ไอร์แลนด์ ไฮติ